Špaletová okna - Protipožární uzávěry - Dveře

 

Jednoduchá okna

V minulosti byla takto řešená okna instalována pouze do míst, kde bylo potřeba oddělit nevytápěný prostor s prostorem částečně vytápěným. I dnes platná norma ČSN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov) vychází s nižšími tepelnými požadavky na výplně stavebních otvorů.

Konstrukce oken vychází z nahrazovaných výplní stavebních otvorů, ale je doplněna o prvky moderních technologií (celoobvodové těsnění v křídlech, šroubovací závěsy s ozdobnými návleky, silnovrstvé nátěrové hmoty, izolační zasklení, a. j.)

Nebo je možné jednoduchá okna plně nahradit moderní konstrukcí tzv. Eurookna, ale pouze za předpokladu, že takovouto změnu akceptuje příslušný odbor památkové péče.

Jednoduché okno s izolačním dvojsklem