Špaletová okna - Protipožární uzávěry - Dveře

 

Projektová dokumentace

Dokumentace pro projednání výměny výplní

Vzhledem k tomu, že se často zabýváme výměnami oken a dveří na památkově chráněných objektech, nebo na objektech v památkových zónách, jsme schopni vypracovat pro investora dokumentaci pro schválení výměny výplní stavebních otvorů příslušnými úřady státní správy, především s Národním památkovým ústavem.

Dokumentace zpravidla obsahuje:

  • Odborný posudek
  • Technickou zprávu
  • Technický popis výplní otvorů
  • Prohlášení o shodě
  • Certifikáty na tepelný prostup a zvukovou neprůzvučnost
  • Popis budovy, její umístění a vyznačení prvků
  • Výkresová dokumentace stávajících a nových výplní včetně detailů změn v profilacích vlysů